ponedjeljak, 27. kolovoza 2012.

Dragi posjetioci, zelim Vam srdačnu dobrodoslicu na BLOG. Ukoliko ste zainteresirani za usluge prevođenja, slobodno mi se obratite.

O MENI:

LARISA LISICA je sudski tumač-prevodilac za engleski jezik sa dugogodišnjim bogatim iskustvom pismenog i usmenog prevođenja iz svih oblasti društvenih i prirodnih nauka.

Rođena je 09.09.1980. godine. Srednje obrazovanje je završila u II Gimnaziji u Sarajevu nakon čega diplomira na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Anglistika, te stiče zvanje diplomiranog profesora engleskog jezika i književnosti. Školovanje dalje nastavlja na Odsjeku Anglistika, Smjer Prevodilački - II ciklus studija. Gđa. Lisica je takođe ovlašteni sudski tumač za engleski jezik. Larisa Lisica ima bogato prevodilačko iskustvo koje je stekla radom na različitim donatorskim projektima u Bosni i Hercegovini. Prevodila je različite zakone, pravilnike, i druge javne dokumente koje uređuju oblast javnih finansija, te je kao konsekutivni prevodilac učestvovala u brojnim seminarima, radionicama i obukama za državne službenike. Gđa Lisica je radila kao prevodilac na Projektima jačanja upravljanja javnim finansijama koji finansira DFID od 2006. godine, te kao prevodilac u UNHCR-u.

USLUGE PREVOĐENJA:
​​
Nude se usluge prevođenja svih vrsta tekstova, ličnih dokumenata i poslovne dokumentacije, sa ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača, sa bosanskog jezika na engleski ili obratno.

​ Dokumenti ili tekstovi za prevod se mogu dostaviti lično ili elektronskom poštom (nakon čega je neophodno po preuzimanju prevoda priložiti originalni dokument na uvid), a isti podrazumijevaju slijedeće:

    Izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, vjenčanja)
    Uvjerenja o državljanstvu, nekažnjavanju
    Potvrde o stanju računa u banci, o stalnom zapošljenju
    Vozačke dozvole
    Izjave, apostili i saglasnosti
    Potvrde o redovnom školovanju (srednje škole, fakulteti)
    Svedočanstva završenih razreda srednje škole
    Diplome i dodatke diplomi
    Uvjerenja o položenim ispitima
    Nastavni planovi i programi
    Ljekarski nalazi
    Registracije privrednih društava
    Bilansi – završni račun, bilans uspjeha
    Rješenja i presude
    Ovlaštenja i punomoći
    Ugovori, statuti
    I druga dokumenta koja se podnose nadležnim organima u inostranstvu ili u BiH

  
Takođe se prevode dokumenti iz raznih oblasti, kao što su:
    bankarstvo i finansije
    ekonomija
    vanjska trgovina
    marketing

    pravo
    društvene nauke
    medicina
    tehnička dokumentacija


Nakon urađenog prevoda originalni dokumenti se donose na uvid kom prilikom se vrši plaćanje za izvršene usluge.

Sve naknade za rad sudskih tumača se obračunavaju temeljem zvaničnog dokumenta: "Uredba o stalnim sudskim tumačima" kao i dokumenta "Tarifa nagrada za rad sudskih tumača" «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.) - isti su dostupni pod rubrikom cjenovnik na dole navedenoj web stranici.

KONTAKT:
Za sve informacije i upite mi se možete obratiti s punim povjerenjem putem dole navedenog broja telefona.
Larisa Lisica
Tel.: +387 61 109 536
Fra Anđela Zvizdovića 1 (Marijin dvor - UNITIC);
Džemala Bijedića 21 (Čengić vila);
Avde Smajlovića 19 (Vraca) 
 
71000 Sarajevo
BiH

WEB STRANICA: